Fiscale voordelen stoelmassage

Werkkostenregeling belastingdienst en stoelmassage


Met ingang van 1 januari 2015 is de werkkostenregeling verplicht. Deze regeling vervangt de oude regeling van de belastingdienst die de vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel regelt. De werkkostenregeling 2011 brengt ingrijpende veranderingen met zich mee.
In de nieuwe regeling van de belastingdienst mag u als werkgever uw personeel tot een maximum van 1,2% van de totale fiscale loon (vrije ruimte) laten profiteren van vergoedingen en verstrekkingen. Het is niet langer noodzakelijk om deze vergoedingen per werknemer bij te houden, dat kan bedrijfsbreed.

Een stoelmassage wordt in de werkkostenregeling 2011 gezien als arbovoorziening. Arbovoorzieningen behoren tot de ‘nihil’ waardering en gaan niet ten koste van het forfait van 1,2%. Stoelmassages kunnen op grond hiervan onbeperkt worden verstrekt aan de werknemers. Zie ook de site van de belastingdienst.

Er zijn hiervoor wel regels:

Stoelmassage op het werk
Een stoelmassage is onder de volgende voorwaarden een vrije verstrekking:

  • U hebt als werkgever een arboplan.
  • De stoelmassage maakt in redelijkheid deel uit van dat arboplan.
  • De stoelmassage vindt tijdens werktijd plaats.
  • De werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen.
  • Er is geen sprake van een aanmerkelijke privébesparing voor de werknemer.

Deze regels komen overeen met de huidige regeling voor stoelmassage op de werkplek. Voor bedrijven die daar nu gebruik van maken verandert er (wat de stoelmassage betreft) dus eigenlijk niets met de komst van de Werkkostenregeling.

Bovenstaande informatie is gebaseerd op de site van de Belastingdienst, zoek op Arbovoorzieningen op de werkplek (werkkostenregeling) voor de juiste pagina. Link op 22-11-2014 voor overzicht nihilwaarderingen.

 

Kosten van de stoelmassage aftrekbaar voor de werkgever


Als onderdeel van het arbobeleid kan een werkgever beslissen aan de medewerkers de mogelijkheid te bieden om periodiek deel te nemen aan een stoelmassage. Met ingang van de nieuwe werkkostenregeling worden deze door de belastingdienst zonder verdere voorwaarden als een vrije verstrekking beschouwd en is deze aftrekbaar van de loonbelasting.
De tarieven van de stoelmassage zijn afhankelijk van de omvang en het type stoelmassage dat gewenst is. 

BTW Stoelmassage aftrekbaar


Tevens kan de in rekening gebrachte BTW over de stoelmassage in mindering worden gebracht op de omzetbelasting. Voor overheidsinstanties is de BTW in enkele gevallen (gedeeltelijk) terug te vorderen. 

Kosten van de stoelmassage voor rekening medewerker


Als werkgever kunt u medewerkers de mogelijkheid bieden om op eigen kosten deel te nemen. De ruimte wordt dan door uw organisatie ter beschikking gesteld. De kosten kunnen door de medewerker rechtstreeks aan de masseur worden voldaan of via de loonadministratie van uw organisatie.

Gedeeltelijke betaling door de medewerker


Naast een volledige vergoeding, bestaat ook de mogelijkheid een gedeelte van de stoelmassages door de medewerkers zelf te laten betalen. De belastingdienst stelt aan deze mogelijkheid echter de nodige eisen.

Wilt u meer informatie over stoelmassage bij uw bedrijf, neem dan contact op. We gaan graag met u in gesprek.